Tymczasowo aresztowany a skazany

Tymczasowo aresztowany to osoba podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa, wobec której Sąd wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Tymczasowo aresztowany to zatem osoba pozbawiona wolności – osadzona w Areszcie Śledczym na mocy postanowienia Sądu wydanego jeszcze  w trakcie prowadzonego przeciwko niej postępowania karnego, zanim zapadł prawomocny wyrok skazujący ją za przestępstwo. Celem tymczasowego aresztowania jest uchronienie postępowania karnego przed realną groźbą podejmowania przez osobę podejrzaną lub oskarżoną o przestępstwo  bezprawnych działań zmierzających do utrudnienia procesu karnego.

Skazany to osoba, wobec której zapadł prawomocny wyrok skazujący za popełnienie przestępstwa. Skazany na karę pozbawienia wolności, to zatem osoba, wobec której uprawomocnił się wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności jest orzekana w dwóch postaciach:

 • jako kara bezwzględnego pozbawienia wolności – konsekwencją jej prawomocnego orzeczenia jest wezwanie skazanego do odbycia kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym, a w razie  nie stawienia się przez skazanego – jego doprowadzenie przez Funkcjonariuszy Policji

 • jako kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania – w tym wypadku Sąd w wyroku skazującym wymierza sprawcy przestępstwa karę pozbawienia wolności, lecz jednocześnie zawiesza jej wykonanie na okres próby wynoszący od 2 do 5 lat licząc od uprawomocnienia się wyroku. Jeśli okres próby przebiegnie pomyślnie, wówczas po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby następuje zatarcie skazania, tj. wykreślenie wyroku skazującego z Krajowego Rejestru Karnego, skazany przestaje wówczas figurować jako osoba karana  za przestępstwo, a do sprawy karnej nie ma już powrotu, tzn. orzeczona wobec skazanego kara pozbawienia wolności nie może zostać już nigdy wykonana. Sąd zachowuje możliwość zarządzenia wykonania wobec skazanego kary pozbawienia wolności. Konsekwencją wydania przez Sąd postanowienia o zarządzeniu wykonania wobec skazanego kary pozbawienia wolności  i uprawomocnienia się tego orzeczenia jest osadzenie skazanego w Zakładzie Karnym

W Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych są osadzeni zarówno tymczasowo aresztowani jak i skazani na karę pozbawienia wolności. Ich sytuacja, zakres ich praw i obowiązków jest jednak różny. Tymczasowe aresztowanie, ze względu na swój izolacyjny charakter jest dużo bardziej dotkliwe dla osadzonego, niż pobyt w więzieniu dla skazanych na karę pozbawienia wolności.

Oto podstawowe różnice:

Zgodnie z art.217 a Kodeksu Karnego Wykonawczego korespondencja, a więc listy wysyłane i odbierane przez osobę tymczasowo aresztowaną są cenzurowane przez Prokuratora lub Sąd, do których dyspozycji pozostaje aresztowany, co powoduje wielotygodniowe opóźnienia poczty. Jedynie korespondencja pomiędzy aresztowanym a jego obrońcą co do zasady nie podlega cenzurze. Więcej na ten temat przeczytasz w artykułach:  „Cenzura korespondencji tymczasowo aresztowanego” oraz „Korespondencja pomiędzy aresztowanym a jego obrońcą”  

Osoby tymczasowo aresztowane nie mają, w przeciwieństwie do skazanych, prawa do rozmów telefonicznych i mailowych. Ograniczenia swobody prowadzenia rozmów przez tymczasowego aresztowanego zostały uregulowane w art. 217c  k.k.w zgodnie, z którym tymczasowo aresztowany nie może korzystać z aparatu telefonicznego oraz innych środków łączności przewodowej i bezprzewodowej.

Zgodnie z art.217§1 Kodeksu Karnego Wykonawczego osoba tymczasowo aresztowana może uzyskać widzenie tylko za zgodą Prokuratora lub Sądu, do którego dyspozycji pozostaje. Odwiedziny osób skazanych, odbywających kare pozbawienia wolności są wolne od tego ograniczenia, tzn. odbywają się bez konieczności uzyskania zgody Sądu.

Zgodnie z art.216§2 Kodeksu Karnego Wykonawczego osoba tymczasowo aresztowana może otrzymywać od osób spoza Aresztu Śledczego paczki z żywnością, lekarstwami i artykułami higienicznymi tylko za zgodą Sądu lub Prokuratora, do których dyspozycji pozostaje oraz Dyrektora Aresztu Śledczego. 

Zgodnie z art.217 d i art.141 a§1 i 3 Kodeksu karnego Wykonawczego osoba tymczasowo aresztowana może uzyskać zezwolenie Dyrektora Aresztu Śledczego na opuszczenie Aresztu pod konwojem  Funkcjonariusza Służby Więziennej na okres do 5 dni w wyjątkowych sytuacjach rodzinnych, jak np. odwiedziny poważnie chorego członka rodziny lub pogrzeb tylko po uzyskaniu wcześniejszej zgody Prokuratora lub Sądu, do którego dyspozycji pozostaje.

Zgodnie z art.218§1 Kodeksu Karnego Wykonawczego osoba tymczasowo aresztowana może uzyskać zgodę Dyrektora Aresztu Śledczego na wykonywanie pracy zarobkowej poza obrębem Aresztu tylko po uprzedniej zgodzie Prokuratora lub Sądu, do którego dyspozycji pozostaje. Od razu jednak zaznaczam, że jest to przepis martwy, w praktyce nie stosowany, tzn. jeszcze nie spotkałem aresztowanego, który uzyskałby zgodę na podjęcie zatrudnienia poza Aresztem Śledczym.

Zgodnie z art. 221a Kodeksu Karnego Wykonawczego poruszanie się osoby tymczasowo aresztowanego po terenie Aresztu Śledczego, korzystanie ze spacerów, kąpieli, zajęć kulturalno-oświatowych jest ograniczone w porównaniu do osoby skazanej odbywającej kare pozbawienia wolności. W praktyce tymczasowo aresztowany spędza cały czas w celi, wychodzi z niej 1-2 razy dziennie na spacer lub kąpiel, nie ma szansy na zatrudnienie czy nawet bezpłatne prace w obrebie Aresztu Śledczego i jest pozbawiony możliwości uczestniczenia w zajęciach kulturalno-oświatowych, a jego widzenia z najbliższą rodzina odbywaja się 1 raz w miesiącu

Zgodnie z art. 207 k.k.w. ograniczenia praw osób tymczasowo aresztowanych mają służyć realizacji celów, dla których ten środek zastosowano, a w szczególności zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania karnego.

Z jednej strony ograniczenia swobody osoby tymczasowo aresztowanej wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego toku tego postępowania karnego, z drugiej stanowią drastyczną ingerencję w sferę wolności osobistej, powodując, że oskarżony jeszcze przed wydaniem prawomocnego orzeczenia w zakresie swej odpowiedzialności karnej jest tej wolności pozbawiony.

 Autor: Aplikant Adwokacki Patrycja Ponikowska

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Tymczasowo aresztowany a skazany

 1. Justyna pisze:

  Mój chłopak jakiś czas temu został aresztowany na 3 miesiące. Pierwszy raz znalazłam się w takiej sytuacji, nie znałam procedur i zasad, które mnie dotyczą. Miałam z nim utrudniony kontakt, a jego rodzina pozostawiła go właściwie samemu sobie. Niedawno, w areszcie próbował popełnić samobójstwo. Został przewieziony do szpitala na Rakowieckiej z Warszawie. Czy i w jaki sposób mogę dowiadywać się o jego stanie zdrowia (mieszkam dość daleko, załatwianie dokumentów lub czegoś podobnego może być trudne i długotrwałe)? Czy mogę się z nim (chłopakiem) kontaktować? Czy jest możliwe, żeby po leczeniu, nie trafił znów do aresztu? Co może z nim zrobić prokurator, jeśli to nie była pierwsza próba samobójcza, a chłopakowi grozi kara łączna za ostatni rabunek oraz za coś jeszcze z przeszłości? Znam mojego chłopaka dosyć dobrze i wiem, że w stresowych sytuacjach potrafi się załamywać. Wiedziałam, że to zatrzymanie i ograniczenie wolności będzie dla niego bardzo trudne, niemał czułam, że może to go wykończyć psychicznie. Poza tym mam wrażenie, że różnego rodzaju zdarzenia lub problemy rodzinne już wcześniej były powodem, dla którego był i może nadal jest podatny na niektóre uzależnienia. Pamiętm taką sytuację, kiedy, zrezygnowany i załamany, chciał coś ukraść i przez to trafić za kratki, bo już nie widział wyjścia i wolał się poddać. Wtedy, na szczęscie, jakoś sobie poradziliśmy. Bardzo mi zależy, żeby wreszcie się pozbierał. Szukam jakiegoś rozwiązania. Jeśli prokurator zna go od tej strony, jak opisałam to wyżej, może będzie chciał skierować go na terapię… Zamiast kary, czy najpierw leczenie, a pózniej więzienie? A może jedno i drugie? Byłabym bardzo wdzięczna za udzielenie mi jak najwięcej informacji i jak najszybciej, jeśli to możliwe.

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, ma Pani dwie możliwości kontaktowania się z Pani tymczasowo aresztowanym chłopakiem – listownie i osobiście.

   Jeśli chodzi o listy, to wysyła je Pani na imię i nazwisko chłopaka do AŚ Mokotów na Rakowieckiej (najlepiej podać na kopercie dodatkowo imię ojca Pani chłopaka). Musi pani jednocześnie wiedzieć, że Pani korespondencja listowna z Pani narzeczonym, tj. Pani listy do narzeczonego i listy narzeczonego do Pani zostaną ocenzurowane. Chodzi o to, że zanim Pani list trafi w ręce narzeczonego, zostanie wcześniej przekazany Prokuratorowi, Prokurator ten list przeczyta, by sprawdzić, czy nie zawiera instrukcji dotyczących bezprawnego wpływania na postępowanie karne przeciwko Pani narzeczonemu. Po przeczytaniu Prokurator wyśle ten list do Zakładu Karnego i otrzyma go Pani narzeczony. Ta procedura cenzurowania korespondencji z aresztowanym spowoduje, że Pani listy do narzeczonego i na odwrót będą trafiały do adresata z 2-3 tygodniowym opóźnieniem.

   Jeśli chodzi o kontakt osobisty z narzeczonym, to musi Pani wystąpić do Prokuratora z wnioskiem o wyrażenie zgody na pani widzenie z narzeczonym w Areszcie Śledczym. Po uzyskaniu zgody będzie się Pani mogła zobaczyć z narzeczonym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


7 − = 6