Paczki dla osoby tymczasowo aresztowanej

Osoba tymczasowo aresztowana może otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością, której ciężar wraz z opakowaniem nie może przekroczyć 5 kg. Paczki zależnie od zasad panujących w danym areszcie śledczym powinny być pakowane w kartonowe opakowania, czasami dopuszczalne się podanie paczki w torbie. Paczkę należy dostarczyć osobiście do zakładu lub wysłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub uprawnionego gońca wraz ze spisem jej zawartości znajdującym się wewnątrz paczki.

W momencie przyjmowania paczki przez pracownika aresztu śledczego, podlega ona wstępnej kontroli. Pracownik wykorzystuje do tego celu urządzenia techniczne oraz specjalnie szkolonego psa. Ponadto paczka podlega kontroli szczegółowej w obecności osadzonego poprzez: przesypanie, przekrojenie, przepakowanie, nakłucie artykułów w nich znajdujących się. Dopuszcza się również naruszenie przedmiotów w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia skutecznej kontroli. Artykuły żywnościowe uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia aresztu śledczego za nie nadające się do spożycia podlegają zniszczeniu w obecności tymczasowo aresztowanego.

Niedopuszczalne jest dostarczanie w paczkach żywnościowych artykułów:

 • których sprawdzenie jest niemożliwe bez ich naruszenia w istotny sposób,
 • znajdujących się w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości (słoiki, konserwy, napoje, itp.),
 • artykułów spożywczych własnego wyrobu,
 • wyrobów tytoniowych i używek,
 • witamin, lekarstw oraz środków leczniczych z wyjątkiem tych, które zostały wpisane na receptę przez lekarza aresztu,
 • artykułów żywnościowych wymagających obróbki termicznej.

Prawo do korzystania z żywności oraz środków leczniczych i higienicznych otrzymywanych spoza aresztu śledczego, uzależnione jest od zgody organu, który w danym areszcie jest władny do wydania takiej decyzji oraz dyrektora aresztu śledczego. Wymagana jest pozytywna decyzja obu tych organów. Należy zauważyć, że to osoba tymczasowo aresztowana musi czynić starania, aby uzyskać taką zgodę. Oznacza to, że to ona musi uzyskać zgodę od właściwego organu, a nie osoba przebywająca na wolności, która chce taką paczkę nadać.

W uzasadnionym wypadku, po otrzymaniu zgody dyrektora, osadzony może otrzymać paczkę żywnościową przekraczającą dopuszczalny ciężar. W wypadku braku takiej zgody, paczka o wadze przekraczającej 5 kg wraz z opakowaniem, podlegają zwrotowi w całości do nadawcy na koszt osadzonego. To samo dotyczy paczki zawierającej przedmioty, których posiadanie w jednostce jest zabronione.

 W większości aresztów śledczych istnieje również możliwość realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością za pośrednictwem kantyny – punktu sprzedaży mieszczącego się na terenie aresztu.

Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową wraz z oryginałem dowodu wpłaty lub potwierdzeniem przelewu za zamówione artykuły. Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży. Najczęściej obowiązują ceny z dnia wpływu formularza zamówienia do jednostki.

 Osoba tymczasowo aresztowana może również ubiegać się o wydanie zezwolenia dyrektora aresztu na otrzymanie tzw. paczki odzieżowej. Takie zezwolenie jest podstawą do wydania talonu na dostarczenie rzeczy, na które dyrektor wyraził zgodę. Z kolei talon uprawnia do otrzymania paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny osobistej.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Mariusz Stańczak

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


1 × 9 =