Korespondencja pomiedzy aresztowanym a jego obrońcą

W poprzednim artykule zatytułowanym „Cenzura korespondencji z tymczasowo aresztowanym” opisałam zasady cenzurowania przez Prokuratorów, Sędziów i Dyrektorów Aresztów Śledczych korespondencji wysyłanej i odbieranej przez osobę tymczasowo aresztowaną.

Powstaje jednak  pytanie: co się dzieje z korespondencją pomiędzy aresztowanym a jego obrońcą? Czy listy wysyłane przez aresztowanego do reprezentującego go Adwokata także są otwierane, czytane i cenzurowane? To samo pytanie dotyczy korespondencji wysyłanej przez Adwokata do  tymczasowo aresztowanego podejrzanego/oskarżonego, którego broni w postępowaniu karnym.

Odpowiedź na te pytanie brzmi: nie – korespondencja pomiędzy aresztowanym a jego obrońcą nie podlega cenzurze. Listy pomiędzy Adwokatem a aresztowanym są  „nietykalne”, nikt z Administracji Aresztu Śledczego, Policji, Prokuratury czy Sądu nie może ich nawet  otworzyć i  przeczytać. Są one przesyłane bezpośrednio do adresata.

W postępowaniu przygotowawczym, zgodnie § 200 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury (Dz.U.2010.49.296), korespondencję tymczasowo aresztowanych z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym przesyła się niezwłocznie do adresata bez jej cenzurowania, umieszczając na kopercie adnotację „bez cenzury” opatrzoną datą i podpisem.

Od tej zasady zachodzi tylko jeden wyjątek przewidziany w art. 73 § 3 k.p.k. Zgodnie z art.73 § 3 i 4 k.p.k. na etapie postępowania przygotowawczego Prokurator może zarządzić kontrolę, a więc cenzurę korespondencji podejrzanego z jego obrońcą w okresie 14 dni od aresztowania podejrzanego, jeśli wymaga tego dobro śledztwa.

Prokurator może zatem cenzurować korespondencję pomiędzy podejrzanym a jego obrońcą: tylko w okresie 14 dni od aresztowania podejrzanego i tylko wówczas, gdy wykaże, że wymaga tego dobro postępowania karnego.

Cenzura korespondencji podejrzanego z jego obrońcą wymaga wydania przez Prokuratora zarządzenia. W tym zarządzeniu Prokurator powinien uzasadnić, dlaczego to ograniczenie prawa podejrzanego do obrony jest konieczne dla dobra śledztwa.

Cenzura korespondencji podejrzanego z jego obrońcą  nie jest dopuszczalna na etapie postępowania sądowego, a więc już po wniesieniu do Sądu aktu oskarżenia.

Zgodnie z § 313 pkt  3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007  -regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2007 nr 38 poz. 249) korespondencję tymczasowo aresztowanych i skazanych z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym przesyła się niezwłocznie do adresata bez jej cenzurowania, umieszczając na kopercie  adnotację „bez cenzury” opatrzoną datą i podpisem.

Autor: Aplikant Adwokacki Patrycja Ponikowska

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


1 × 9 =