Cenzura korespondencji z tymczasowo aresztowanym

Tymczasowe aresztowanie, ze względu na swój izolacyjny charakter jest dużo bardziej dotkliwe dla osadzonego, niż pobyt w więzieniu dla skazanych. Wyraża się to między innymi w kontroli korespondencji, która jest cenzurowana przez organ śledczy, co powoduje niejednokrotnie wielotygodniowe opóźnienia poczty.

Kontrola korespondencji z tymczasowo aresztowanym została uregulowana w art. 217a kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z tym artykułem korespondencja tymczasowo aresztowanego podlega zatrzymaniu, cenzurze lub nadzorowi organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

Dla przykładu: cenzurą korespondencji osoby tymczasowo aresztowanej w postępowaniu przygotowawczym zajmuje się Prokurator prowadzący śledztwo  lub nadzorujący dochodzenie prowadzone przez Policję przeciwko aresztowanemu. Po wniesieniu do Sądu aktu oskarżenia Prokurator przekazuje osobę aresztowanego do dyspozycji tego Sądu, do którego przesłał akt oskarżenia. Z tą chwilą uprawnienie do cenzury korespondencji z tymczasowo aresztowanym przechodzi na Sędziego, do którego referatu trafiła sprawa karna aresztowanego.

W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, jego korespondencję przesyła się temu organowi, którego postanowienie wprowadzono do wykonania jako pierwsze, chyba że organy te zarządzą inaczej.

Organ, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany, może odstąpić od cenzurowania jego korespondencji. Takie odstąpienie może być zupełne lub tylko częściowe ( tzn. w części dotyczącej określonych adresatów , w określonym czasie). Zarządzenie to wydaje – w zależności od tego, do czyjej dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany – prokurator albo prezes sądu lub upoważniony sędzia. 

Zgodnie z art. art. 217a § 2 k.k.w dyrektor aresztu śledczego także może podjąć decyzję o zatrzymaniu, cenzurze lub nadzorze nad korespondencją tymczasowo aresztowanego, ale tylko wówczas, gdy żaden z organów, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, nie zarządził kontroli tej korespondencji.  Odpowiednie stosowanie art. 105 § 4 k.k.w oznacza, że dyrektor aresztu śledczego może podjąć decyzję w omawianym przedmiocie, gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa aresztu lub porządku publicznego. Decyzje te podlegają kontroli sędziego penitencjarnego z punktu widzenia ich prawidłowości i legalności, a skazany może je zaskarżyć do sądu penitencjarnego (art. 7 § 1 k.k.w).

Artykuł 217a § 1 k.k.w nie uznaje cenzury korespondencji za wymóg obligatoryjny, uzależniając tę czynność od woli  organu, w którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany lub dyrektora aresztu śledczego. Wydaje się zatem słuszne, że jeśli nie istnieje obawa, iż w treści listu kierowanego do tymczasowego aresztowanego lub przez niego wysłanego nie znajdują się informacje godzące w prawidłowy tok postępowania, wymienione organy powinny rezygnować z kontroli.

 Zgodnie z art. 217b § 2 k.k.w korespondencję tymczasowo aresztowanego z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka oraz organami powołanymi na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka przesyła się (bez cenzury) bezpośrednio do adresata. Przepis ten stosuje się odpowiednio do korespondencji tymczasowo aresztowanego z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi oraz organami samorządu terytorialnego, chyba że organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, zarządzi inaczej.

Zgodnie z przepisami § 16 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania z dnia z dnia 25 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 152, poz. 1494) korespondencję urzędową tymczasowo aresztowanego administracja aresztu przyjmuje codziennie i przekazuje właściwemu organowi dysponującemu nie później niż drugiego dnia roboczego od daty jej otrzymania.

 

Autor: Aplikant Adwokacki Patrycja Ponikowska

 

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • Poleć
 • LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


× 5 = 15