Archiwum kategorii: artykuły

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie?

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku niewątpliwie niesłusznego zatrzymania powinieneś złożyć do Sądu Okręgowego, w którego obszarze właściwości nastąpiło zwolnienie zatrzymanego. Dla przykładu – jeżeli zostałeś zatrzymany na terenie Warszawy i po zatrzymaniu osadzony w Policyjnej … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne zarządzenie wykonania kary?

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku niewątpliwie niezasadnego zarządzenia wykonania kary powinieneś złożyć do Sądu Okręgowego, w którego obszarze właściwości wydano postanowienie o zarządzeniu wykonania kary w pierwszej instancji. Dla przykładu – jeżeli Sąd Rejonowy dla … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne tymczasowe aresztowanie?

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku niewątpliwie niezasadnego tymczasowego aresztowania powinieneś złożyć do Sądu Okręgowego, w którego obszarze właściwości wydano postanowienie o umorzeniu wobec Ciebie postępowania karnego. Dla przykładu – jeżeli zostałeś aresztowany na wniosek Prokuratora … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne skazanie?

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku niewątpliwie niezasadnego skazania powinieneś złożyć do Sądu Okręgowego, w którego obszarze właściwości wydano wyrok w pierwszej instancji. Dla przykładu – jeżeli zostałeś skazany w I instancji przez Sąd Rejonowy dla … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niezasadne podjęcie postępowania warunkowo umorzonego?

Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku niewątpliwie niezasadnego podjęcia postępowania wcześniej warunkowo umorzonego powinieneś złożyć do Sądu Okręgowego, w którego obszarze właściwości wydano wyrok w pierwszej instancji. Dla przykładu – jeżeli Sąd Rejonowy dla Warszawy – … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z aparatu telefonicznego

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 będąca nowelizacją kodeksu karnego i innych ustaw, z dniem 1 lipca 2015 wprowadziła istotną zmianę do Kodeksu Karnego Wykonawczego, dotyczącą uprawnień tymczasowo aresztowanego i jego kontaktu ze światem zewnętrznym poprzez korzystanie z aparatu telefonicznego. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Paczki dla osoby tymczasowo aresztowanej

Osoba tymczasowo aresztowana może otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością, której ciężar wraz z opakowaniem nie może przekroczyć 5 kg. Paczki zależnie od zasad panujących w danym areszcie śledczym powinny być pakowane w kartonowe opakowania, czasami dopuszczalne się podanie … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Zezwolenie dla tymczasowo aresztowanego na opuszczenie zakładu z powodu zaistnienia szczególnych okoliczności

Zgodnie z treścią art. 217d i art. 141a § 1 i 3 Kodeksu karnego wykonawczego Dyrektor Aresztu Śledczego może udzielić osobie tymczasowo aresztowanej zezwolenia na opuszczenie Aresztu pod warunkiem, że nastąpi to: pod konwojem  Funkcjonariusza Służby Więziennej, osoby godnej zaufania lub … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Wydanie listu żelaznego pod warunkiem wpłaty poręczenia majątkowego

W poprzednim artykule zatytułowanym „Wydanie listu żelaznego” wskazałam z Adwokatem Mariuszem Stelmaszczykiem, że list żelazny jest wystawionym przez Sąd dokumentem gwarantującym podejrzanemu/oskarżonemu uczestniczenie w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu karnym z wolnej stopy, tzn. z wolności pod warunkiem wypełniania przez podejrzanego/oskarżonego obowiązków: … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Wydanie listu żelaznego

List żelazny jest wystawionym przez Sąd dokumentem gwarantującym oskarżonemu / podejrzanemu uczestniczenie w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu karnym z wolnej stopy, tzn. z wolności pod warunkiem wypełniania przez podejrzanego/oskarżonego obowiązków: stawiennictwa na każde wezwanie Prokuratora lub Sądu przebywania we wskazanym … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj