Archiwum autora: Mariusz Stelmaszczyk

Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z aparatu telefonicznego

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 będąca nowelizacją kodeksu karnego i innych ustaw, z dniem 1 lipca 2015 wprowadziła istotną zmianę do Kodeksu Karnego Wykonawczego, dotyczącą uprawnień tymczasowo aresztowanego i jego kontaktu ze światem zewnętrznym poprzez korzystanie z aparatu telefonicznego. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Paczki dla osoby tymczasowo aresztowanej

Osoba tymczasowo aresztowana może otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością, której ciężar wraz z opakowaniem nie może przekroczyć 5 kg. Paczki zależnie od zasad panujących w danym areszcie śledczym powinny być pakowane w kartonowe opakowania, czasami dopuszczalne się podanie … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Zezwolenie dla tymczasowo aresztowanego na opuszczenie zakładu z powodu zaistnienia szczególnych okoliczności

Zgodnie z treścią art. 217d i art. 141a § 1 i 3 Kodeksu karnego wykonawczego Dyrektor Aresztu Śledczego może udzielić osobie tymczasowo aresztowanej zezwolenia na opuszczenie Aresztu pod warunkiem, że nastąpi to: pod konwojem  Funkcjonariusza Służby Więziennej, osoby godnej zaufania lub … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Wydanie listu żelaznego pod warunkiem wpłaty poręczenia majątkowego

W poprzednim artykule zatytułowanym „Wydanie listu żelaznego” wskazałam z Adwokatem Mariuszem Stelmaszczykiem, że list żelazny jest wystawionym przez Sąd dokumentem gwarantującym podejrzanemu/oskarżonemu uczestniczenie w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu karnym z wolnej stopy, tzn. z wolności pod warunkiem wypełniania przez podejrzanego/oskarżonego obowiązków: … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Wydanie listu żelaznego

List żelazny jest wystawionym przez Sąd dokumentem gwarantującym oskarżonemu / podejrzanemu uczestniczenie w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu karnym z wolnej stopy, tzn. z wolności pod warunkiem wypełniania przez podejrzanego/oskarżonego obowiązków: stawiennictwa na każde wezwanie Prokuratora lub Sądu przebywania we wskazanym … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Tymczasowo aresztowany a skazany

Tymczasowo aresztowany to osoba podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa, wobec której Sąd wydał postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Tymczasowo aresztowany to zatem osoba pozbawiona wolności – osadzona w Areszcie Śledczym na mocy postanowienia Sądu wydanego … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 2 komentarze

Korespondencja pomiedzy aresztowanym a jego obrońcą

W poprzednim artykule zatytułowanym „Cenzura korespondencji z tymczasowo aresztowanym” opisałam zasady cenzurowania przez Prokuratorów, Sędziów i Dyrektorów Aresztów Śledczych korespondencji wysyłanej i odbieranej przez osobę tymczasowo aresztowaną. Powstaje jednak  pytanie: co się dzieje z korespondencją pomiędzy aresztowanym a jego obrońcą? Czy … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Cenzura korespondencji z tymczasowo aresztowanym

Tymczasowe aresztowanie, ze względu na swój izolacyjny charakter jest dużo bardziej dotkliwe dla osadzonego, niż pobyt w więzieniu dla skazanych. Wyraża się to między innymi w kontroli korespondencji, która jest cenzurowana przez organ śledczy, co powoduje niejednokrotnie wielotygodniowe opóźnienia poczty. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Jak uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

Tymczasowe aresztowanie jest najbardziej uciążliwą formą  formą pozbawienia wolności. Osoba tymczasowo aresztowana  doznaje wielu ograniczeń w zakresie jej odwiedzin przez osoby najbliższe, korespondencji z osobami spoza Aresztu Śledczego oraz poruszania się na terenie Aresztu Śledczego w porównaniu z innymi osadzonymi odbywającymi … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 27 komentarzy

Jak długo można być aresztowanym w postępowaniu przygotowawczym?

W postępowaniu przygotowawczym, a więc przed wniesieniem aktu oskarżenia do Sądu, podejrzany może być tymczasowo aresztowany nie dłużej niż  3 miesiące. Wynika to z treści art.263§1 k.p.k. Wyjątkowo, po upływie 3-miesięcznego okresu tymczasowego aresztowania, Sąd może na wniosek Prokuratora przedłużyć … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 5 komentarzy